Strona internetowa dotyczy odnawialnych źródeł energii w gospodarce turystycznej i powstała dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki, w którym zdecydowano o sfinansowaniu projektu badawczego o problematyce odnawialnych źródeł energii w gospodarce turystycznej pt. „Determinanty zdolności do absorpcji innowacji w gospodarce turystycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii”, (na podstawie decyzji nr DEC-2012/05/B/HS4/00953). Projekt uzyskał finansowanie w ramach konkursu OPUS 5.

Zespół badawczy tworzą doświadczeni pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej.

W recenzji podkreślono, że w dzisiejszych czasach problematyka odnawialnych źródeł energii jest szczególnie istotna, a zakres badań dotyczących tej sfery jest absolutnie niewystarczający. Uznano także konieczność podjęcia badań na gruncie gospodarki turystycznej, jako istotnej sfery gospodarki narodowej.

Jako istotną wartość projektu wskazuje się przede wszystkim integrację bardzo szerokich obszarów wiedzy, jakimi są innowacje, inwestycje i rozwój zrównoważony, które dotąd nie były wspólnie badane na gruncie ekonomiki turystyki. Realizacja projektu przyniesie zatem istotny wkład do dotychczasowej wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki turystycznej, szczególnie w odniesieniu do jej potencjału innowacyjnego w powiązaniu z wykorzystywaniem naturalnych zasobów w procesach gospodarczych. Usystematyzowana wiedza dotycząca innowacji i inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii w gospodarce turystycznej stanowić więc będzie ważny efekt podjętych badań.